Poplatky

Hrací poplatky pro rok 2018

Jednotlivci: 700,- Kč + 14 brigádnických hodin

Pro 2 rodinné příslušníky: 1000,- Kč + 22 brigádnických hodin

Pro 3 rodinné příslušníky: 1200,- Kč + 25 brigádnických hodin

Pro 4 rodinné příslušníky: 1400,- Kč + 28 brigádnických hodin

Studenti 15 - 26 let: 500,- Kč + 8 brigádnických hodin

Děti, důchodci: 400,- Kč + 4 brigádnické hodiny

V případě neodpracování brigádnických hodin je každá hodina účtována částkou 200,- Kč.

Polovinu brigádnických hodin je nutno odpracovat do 15. května, zbytek do začátku stavění haly.

Má-li hráč zaplacenou roční permanentku má nárok na sezónní pronájem skříňky za poplatek 100,- Kč.


Doplňující informace

Hodinový poplatek za použití dvorce v letní sezóně je 150,- Kč (platí se vždy předem).

Hodinový poplatek za použití dvorce v zimní sezóně (hala) je 300,- Kč (platí se vždy předem).

Hrací hodina je 60 minut a zahrnuje i čas na úpravu povrchu dvorce před i po hře. Možnost překročení pouze po dohodě, přičemž je dále účtována každá další započatá půlhodina.

Maximální hrací doba je 90 minut. Tuto dobu je možné prodloužit pouze v případě, že nebudou další zájemci o hru.


Bez zaplacení roční permanentky nebo hodinového hracího poplatku je vstup na hrací dvorec přísně zakázán. V případě porušení tohoto pravidla může být udělena jednorázová pokuta ve výši 1000,- Kč. Tyto přestupky řeší Městská policie Čáslav nebo Policie ČR.


Hráči jsou povinni řídit se v areálu TK Čáslav vyvěšenými pokyny pro hru a údržbu dvorců. Tato povinnost platí i pro tréninkovou stěnu.


Rezervace u správce na tel.: 603 829 439